วิเคราะห์ผลประมูลเดือนพฤษภาคม 2561

อาการทรงกับทรุด

เนื่องจากสภาพโดยรวมการเคลือนไหวของตลาดเครื่องจักรทุ่นแรงหนักช้าลง ส่งผลให้การประมูลในเดือนนี้ฯยังอยู่ในทิศทางขาลง
กำลังซื้อในเดือนนี้อ่อนแรงลงเห็นได้อย่างชัดเจน (อาการเลือกของกิน) ทำให้ผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศหันไปส่งสินค้าให้แก่ประเทศ
ที่ให้ราคาสูงกว่า เช่น จีน ฟิลิปปินและเวียดนาม ทั้งนี้คาดว่าจะส่งผลร้ายต่อตลาดการประมูลเครื่องจักรในบ้านเรา
เพราะจะมีเครื่องจักรเข้ามาน้อยลงและสภาพเครื่องจักรจะเป็นระดับรองๆลงมาเท่านั้น เครื่องจักรการเกษตรราคาทรงตัว
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกทำให้ยังพอมีความต้องการใช้เครื่องจักรอยู่บ้าง ในส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมต่างๆราคาต่างลดลงอย่างต่อเนื่อง
แม้ทางภาครัฐฯเร่งมาตราการต่างๆออกมาแต่ก็ยังไม่ส่งผลดีมายังตลาดล่าง ซึ่งที่ผ่านมาดีกระจุกอยู่เฉพาะตลาดบนๆเท่านั้น
การแข่งขันขายเครื่องจักรใหม่ด้วยเงื่อนไขพิเศษต่างๆมีส่วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดเครื่องจักรใช้แล้ว
ซึ่งต้องอาศัยการขายแบบเงินสดหรือเงินดาวน์สูง ทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้เครื่องจักรใหม่ที่แทบไม่ต้องมีเงินดาวน์และผ่อนชำระได้ยาวนานกว่า

 

ราคาประมูลเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน

ราคาสินค้าปรับตัวลดลง 10-15% ในแทบทุกหมวด
ซึ่งเป็นโอกาสดีแก่ผู้ประกอบการที่ถือครองเงินสดไว้มากเหมาะที่จะช้อนซื้อในไตรมาสนี่้ฯ
ความคาดหวังที่ตลาดจะสามารถกลับมาฟื้นตัวขึ้นอยู่ที่ตัวแปรของโครงการภาครัฐฯ
หากได้มีการเซ็นต์สัญญาต่างๆออกมามากขึ้นและเร่งรัดให้ลงมือทำงาน น่าจะกระตุ้นตลาดกลับมาเคลื่อนไหวคึกคักได้บ้าง

  • รถขุดขนาด 1 – 2.5 ตัน ราคาปรับลดลง
  • รถขุดขนาด 3 – 5 ตัน ราคาปรับลดลง
  • รถขุดขนาด 6-12 ตัน ราคาปรับลดลง
  • รถฟอลค์ลิฟไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด 1 – 6 ตัน ราคาปรับลดลง
  • รถตักล้อยางขนาดต่างๆ ราคาทรงตัวเนื่องจากปรับลดลงมามากแล้ว
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรงานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด ราคาปรับตัวลดลง

 

[ผลประมูลนี้เฉพาะงานประมูลของทางบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างจากสภาพตลาดทั่วไป]
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ JSSR