วิเคราะห์ผลประมูลเดือนมีนาคม 2561

เนื่องจากในเดือนนี้ฯตรงกับเทศกาลการประมูลเครื่องจักรในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้จำนวนสินค้าเข้าร่วมประมูลลดลง
ส่วนผู้เข้าร่วมประมูลมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สะท้อนความต้องการของตลาดกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว
เครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สภาพดีพร้อมใช้งานมีความต้องการสูงขึ้น ส่วนสินค้าที่ต้องปรับปรุงสภาพราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านปรับปรุงสภาพปรับตัวสูงขึ้นจากความขาดแคลนบุคคลากรและชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีราคาสูงขึ้น
ทำให้ไม่สามารถควบคุมมต้นทุนการซ่อมแซมให้เป็นไปตามความต้องการได้ ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลง
เนื่องจากผู้ประกอบมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าที่ประเทสสหรัฐฯได้ประกาศขึ้นภาษีกีดกันทางการค้าแก่จีน
ทำให้เกิดภาวะความปั่นป่วนทางการค้าขึ้นและอาจสะท้อนผลร้ายแก่ภาคการผลิต ภาคการเงินและภาคการลงทุน
แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องติดตามดูทีท่าของประเทศจีนที่จะเลือกตอบโต้หรือตอบสนองต่อนโยบายทรัมป์อย่างไร
ส่วนประเทศไทยยังต้องฝากความหวังไว้กับการลงทุนในโครงการต่างๆที่ทางภาครัฐฯได้ประกาศไว้แล้ว
หากเป็นไปได้ตามแผนทุกประการก็จะช่วยส่งเสริมให้ตลาดเครื่องจักรมีความคึกคักขึ้นมาได้

 

ราคาประมูลเดือนมีนาคม 2561 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์

  • รถขุดขนาด 1 – 2.5 ตัน ราคาทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • รถขุดขนาด 3 – 5 ตัน เครื่องจักรสภาพดีพร้อมใช้งานราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
  • รถขุดขนาด 6-12 ตัน ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรสภาพดีพร้อมใช้งานราคาปรับตัวสูงขึ้น
  • รถฟอลค์ลิฟไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด 1 – 6 ตัน ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง สินค้าสภาพไม่ดีปรับตัวลดลง
  • รถตักล้อยางขนาดต่างๆ ราคาปรับตัวลดลง อาจมาจากสินค้าไม่ได้รับความนิยม
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
  • เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรงานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด ราคาปรับตัวดีขี้น

ทางบริษัทฯยังให้มุมมองที่ดีต่อตลาดการค้าเครื่องจักรในปีนี้ฯ

 

[ผลประมูลนี้เฉพาะงานประมูลของทางบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างจากสภาพตลาดทั่วไป]
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ JSSR