วิเคราะห์ผลประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กำลังซื้อฟื้นตัวเป็นไปตามที่วิเคราะห์เอาไว้ การลงทุนแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆจากงานโครงการต่างๆจากทุกภาคส่วนงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน
ดัชนีความเชื่อมั่นขยับดีขึ้น ราคาพืชผลการเกษตรปรับตัวดีขึ้น และดัชนีภาคอุตสาหกรรมขยับสูงขึ้น เครื่องจักรและเครื่องมือทุนแรงสภาพดีราคาปรับตัวดีขึ้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องอาศัยการลงทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐได้เร่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หากไม่มีเหตุอันสุดวิสัยใดๆเกิดขึ้น คาดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของการค้าขายเครื่องจักรทุกประเภทงานไม่ว่าใหม่หรือใช้แล้ว
กำลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านยังดูสดใสและมีความต้องการในสินค้าเครื่องจักรกลก่อสร้างหลากหลายมากขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณจำนวนเครื่องจักรเข้ามาร่วมประมูลมากขึ้น จากการสำรวจความต้องการของเครื่องจักรในระดับภูมิภาคนี้
ปรากฏว่ามีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ้งสอดคล้องกับการลงทุนในโครงการ ONE ROAD ONE BELT ของประเทศจีน
ทำให้คู่ค้าใหม่ๆทั้งในและจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

 

ราคาประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม2561

  • รถขุดขนาด 1 – 2.5 ตัน ราคาทรงตัวอยู่ได้ ปรับขึ้นเล็กน้อย
  • รถขุดขนาด 3 – 5 ตัน ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เครื่องจักรสภาพดีพร้อมใช้งานปรับตัวดีขึ้น
  • รถขุดขนาด 6-12 ตัน ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เครื่องจักรสภาพดีพร้อมใช้งานปรับตัวดีขึ้น
  • รถฟอลค์ลิฟไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด1.0 – 13ตัน ราคาปรับตัวลดลง แต่จำกัดอยู่รุ่นที่ไม่ได้รับความนิยม รุ่นพิมพ์นิยมราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  • รถตักล้อยางขนาดต่างๆ ราคาปรับตัวลดลงในรุ่นที่ไม่ได้รับคาวมนิยม
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร ราคาปรับตัวลดลง แต่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะสินค้าที่มีสภาพไม่ดีและไม่พร้อมใช้งาน รุ่นที่ได้รับความนิยมและสภาพดีพร้อมใช้งานราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
  • เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรงานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด ราคาปรับตัวลดลง โดยเฉพาะหมวดเครื่องปั่นไฟและปั้มลมราคาปรับตัวลดลงอย่างมีนัย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากสภาพของสินค้า

ทางบริษัทฯยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดการค้าเครื่องจักรในปีนี้ฯ น่าจะสดใสเป็นพิเศษ

 

[ผลประมูลนี้เฉพาะงานประมูลของทางบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างจากสภาพตลาดทั่วไป]
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ jssr
สมัครดูผลประมูลออนไลน์ได้ที่ ; http://www.jssr.co.th/register.php?agreecheck=on&step=2