วิเคราะห์ผลประมูลเดือนมกราคม 2561

ต้อนรับต้นปีกำลังซื้อแนวโน้มดีขึ้นจากการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน
สะท้อนความเชื่อมั่นสูงขึ้น กำลังซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านยังดูสดใสและมีความต้องการในหมวดสินค้าหลากหลายขึ้น
ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯเข้าไปทำโรดโชว์ในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว
คู่ค้าใหม่ๆจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มจำนวน
และมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสมกับการลงทุน

ราคาประมูลเดือนมกราคม2561 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม2560

  • รถขุดขนาด 1 – 2.5 ตัน  ราคาทรงตัวไม่ปรับลดลงกว่าเดือนที่แล้ว
  • รถขุดขนาด 3 – 5 ตัน ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นในเครื่องจักรสภาพดี
  • รถขุดขนาด 6-12 ตัน    ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังมีกำลังซื้อในเครื่องจักรสภาพพร้อมใช้งาน
  • รถฟอลค์ลิฟไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด1.0 – 13ตัน  ราคาปรับตัวดขึ้น จำกัดอยู่ในบางรุ่นเท่านั้นลดลง เนื่องจากช่วงนี้มีรถออกมาสู่ตลาดการประมูลมากขึ้น
  • รถตักล้อยางขนาดต่างๆ ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร  ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจากบางรุ่นไม่ได้รับความนิยม
  • เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรงานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด ราคาปรับตัวดีขึ้น

ทางบริษัทฯมีมุมมองที่ดีต่อตลาดการค้าเครื่องจักรในปีนี้ฯ น่าจะเป็นปีที่ดีเศรษฐกิจฟื้นตัว

[ผลประมูลนี้เฉพาะงานประมูลของทางบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างจากสภาพตลาดทั่วไป]
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ jssr