วิเคราะห์ผลประมูลเดือนธันวาคม 2560

ผลการประมูลเดือนสุดท้ายนี้กำลังซื้อยังอ่อนแรงตามเหตุการณ์ แต่จำนวนผู้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้าน
และในประเทศเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้อาจมาจากความหลากหลายของสินค้าที่เพิ่มขึ้นและจำนวนสินค้า
ในหมวดเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น เครื่องจักรที่พร้อมใช้งานสภาพดียังมีความต้องการรองรับ
ส่วนเครื่องจักรที่ต้องปรับปรุงสภาพราคายังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง หมวดสินค้าประเภทเรือยนต์ราคายังปรับตัวลดลง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่สภาพของสินค้าด้วย สินค้าในหมวดอุปกรณ์และอะไหล่ราคายังปรับตัวลดลงตลาดยังไม่ตอบรับเท่าที่ควร
ซึ่งเป็นโอกาสดีของพ่อค้าที่จะเลือกซื้อสินค้าเพื่อเก็งกำไรในขณะที่ราคาประมูลยังต่ำกว่าราคาท้องตลาดพอสมควร

 

ราคาประมูลเดือนธันวาคม2560 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน2560

  • รถขุดขนาด 1 – 2.5 ตัน  ราคาปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • รถขุดขนาด 3 – 5 ตัน ราคาปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง
  • รถขุดขนาด 6-12 ตัน    ราคายังไม่มีการปรับตัวที่มีนัยสำคัญ
  • รถฟอลค์ลิฟไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาด1.0 – 13ตัน  ราคายังปรับลดลง เนื่องจากช่วงนี้มีรถออกมาสู่ตลาดการประมูลมากขึ้น
  • รถตักล้อยางขนาดต่างๆ ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
  • รถฟาร์มแทรกเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร  ราคาปรับตัวลดลง
  • เครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรงานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด ราคาปรับตัวลดลง

ข้อสังเกตุ ;จากโครงการต่างๆที่ล่าช้าออกไปเรื่อยๆ เริ่มส่งผลไม่ดีต่อราคาเครื่องจักรใช้แล้วอย่างเป็นรูปธรรม

 

[ผลประมูลนี้เฉพาะงานประมูลของทางบริษัทฯเท่านั้น ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างจากสภาพตลาดทั่วไป]
ที่มา ทีมงานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ JSSR
สมัครดูผลประมูลออนไลน์ได้ที่ ; http://www.jssr.co.th/register.php?agreecheck=on&step=2