กฏระเบียบความปลอดภัยในการใช้งานรถปรับดิน – เกรดเดอร์(Grader)

รถเกรด 3

กฏข้อบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของรถปรับดิน

1. ก่อนปฎิบัติงาน ต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ หรือหัวหน้างานในการทำงานนั้นๆ

2. จัดทำรั้วล้อมรอบบริเวณที่เครื่องจักรทำงาน และมีผู้ให้สัญญาณในที่สาธารณะ

3. ห้ามปีนป่ายและโดยสารเครื่องจักรกล ขณะมีการปฏิบัติงาน

4. ตรวจสอบเครื่องจักรกล เช่น ระดับน้ำมันหล่อลื่น ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิก สัญญาณเตือนอันตราย สมรรถนะของเครื่องจักรกล ฯลฯ ก่อนทำงานทุกครั้งโดยผู้ผู้ควบคุมเครื่องจักร และตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด หรือศูนย์เครื่องมือกลกำหนด

5. ห้ามนำเครื่องจักรกลที่ชำรุดเสียหายมาใช้งานโดยเด็ดขาด ให้ดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจึงสามารถนำมาใช้งานได้

6. ถ้าปฎิบัติงานในเวลากลางคืนควรจัดการเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าให้เพียงพอ

7. ดับเครื่องยนต์เมื่อเติมน้ำมัน ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟ ในบริเวณที่ที่จัดเติมน้ำมันและที่เก็บน้ำมัน

8. ห้ามดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องกล

9. ผู้บังคับเครื่องจักรกล ควรจะอยู่ในสภาพที่พร้อมปฎิบัติงาน ไม่ควรมีอาการมึนเมา หรือง่วงนอน ฯลฯ

ที่มา http://www.thaisafetywork.com/

You may also like...